Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Παρουσίαση της Διαδικτυακής Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης σας καλεί να παρακολουθήσετε την Ημερίδα που διοργανώνεται την Δευτέρα 29  Ιουλίου 2013 και ώρα 17:30, στην Πάτρα, στο ξενοδοχείο  Astir, Αγίου Ανδρέου 16, με θέμα την παρουσίαση της Διαδικτυακής Πύλης www.prosvasi-amea.gov.gr του Έργου: Σύστημα Συλλογής, Παραγωγής, Εμπλουτισμού και Αξιοποίησης Περιεχομένου (ΣΥ.Σ.Π.Ε.Α.Π.). Στο τέλος της Ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.Με τιμή  Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΑ
Παναγιώτα Ιακωβίδου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Πάτρα, Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013
17:30 – 18:00   Προσέλευση – Εγγραφές
18:00 – 18:30   Χαιρετισμός της Ημερίδας από  τον Οργανωτικό Γραμματέα της Ε.Σ.Α.μεΑ. , κύριο Αντώνη Χαροκόπο
18:30 – 19:15  Παρουσίαση της Διαδικτυακής Πύλης www.prosvasi-amea.gov.gr του Έργου: «Σύστημα Συλλογής, Παραγωγής, Εμπλουτισμού και Αξιοποίησης Περιεχομένου»
Γιώργος Χαραλαμπίδης – Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικών Συστημάτων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
19:15 – 19:45   Διάλλειμα – Καφές
19:45 – 20:30   Παρουσίαση Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) – Οι κοινωνικές διαστάσεις και η ωφελιμότητα του Έργου ΣΥΣΠΕΑΠ για τα Άτομα με Αναπηρία
Μαρία Παπαστάθη κοινωνιολόγος, Τμήμα Αξιολόγησης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (Έ.Κ.Κ.Α), Υπεύθυνη Επιστημονικού Έργου ΣΥ.Σ.Π.Ε.Α.Π.