Διαβεβαίωση υπουργού υγείας Ανδρέα Λομβέρδου για κατασκευή κτιρίου και νέας σύγχρονης μονάδας σπαστικών παιδιών Πάτρας

Πάτρα 07/02/11
Μετά την άσχημη εξέλιξη στο έργο της νέας μονάδας Σπαστικών παιδιών Πάτρας, και την απόρριψη της αίτησης Χρηματοδότησης/μη Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ» από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Άξονα Προτεραιότητας « Αειφόρος Αναπτύξει και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα –Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι », ο Βουλευτής Αχαΐας και πρώην Υφυπουργός Μιχάλης Μπεκίρης κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χαρακτηρίζοντας επιτακτική ανάγκη την κατασκευή νέας μονάδας για τα σπαστικά παιδία Πάτρας.
Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος διαβεβαίωσε τον Αχαιό πολιτικό ότι στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου είναι η παραχώρηση οικοπέδου προκειμένου να κατασκευαστεί μια νέα σύγχρονη Μονάδα. Εγκρίθηκε δε από άποψη σκοπιμότητας η ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας ώστε να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013
Το κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:
«Η Μονάδα Σπαστικών Παιδιών Πάτρας (Μ.Σ.Π.Π.) προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά από Ο έως 18 ετών που πάσχουν από ψυχοκινητικά προβλήματα, αναπηρίες και προβλήματα αυτισμού και λόγου, με σκοπό την κινητική αποκατάσταση, την αυτονομία και την κοινωνική ένταξη, στα πλαίσια του δυνατού, των παιδιών αυτών. Στη Μονάδα αυτή προσφέρονται υπηρεσίες Φυσιοθεραπείας. Εργοθεραπείας και Λογοθεραπείας με τη μέθοδο συνεδριών, καθημερινά από 07.30 έως 14.00. Η δύναμη της ΜΣΠΠ είναι περίπου 50 παιδιά.
Με τις συνεδριάσεις του Νέου Δ.Σ, και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Προέδρου της Μονάδας, έχει τεθεί σε προτεραιότητα και μελετάται η δυνατότητα παραχώρησης οικοπέδου στη ΜΣΠΠ από το ΥΥΚΑ προκειμένου να κατασκευαστεί μία νέα, σύγχρονη Μονάδα. Έχει ήδη υποβληθεί πρόταση για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τη Ν.Α. Αχαΐας ως φορέα υλοποίησης, για την κατασκευή της νέας ΜΣΠΠ στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Κατόπιν Λοιπόν σχετικού αιτήματος της ΜΣΠΠ, με την αρ. Π3α/Φ.ΕΣΠΑ/ΓΠ102276/22-09-10 απόφαση ΥΥΚΑ εγκρίθηκε από άποψη σκοπιμότητας η ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας ώστε να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-20013. Επίσης, έχει δοθεί και από το Υπουργείο μας η σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση οικοπέδου στην Πάτρα, ιδιοκτησίας ΥΥΚΑ, στο οποίο προτείνεται να ανεγερθεί η νέα μονάδα.
Τέλος, με βάση τους κανόνες επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ που εφαρμόζει η ΕΔΑ Δυτικής Ελλάδας, τα προτεινόμενα προς ένταξη έργα θα πρέπει να διαθέτουν το απαραίτητο επίπεδο ωριμότητας σε επίπεδο μελετών. Ως εκ τούτου, το εν λόγω έργο μπορεί να υποβληθεί εκ νέου προς ένταξη όταν ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες μελέτες.»