Στήριξη της Κοινωνικής Δομής του Κέντρου «Η Μέριμνα» από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στήριξη της Κοινωνικής Δομής – Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου «Η Μέριμνα» από την Περιφέρεια στο πλαίσιο της κοινωνικής πολίτικης
Παρουσιάστηκε σήμερα (30-12-2014) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτικού – Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών Ατόμων με νοητική υστέρηση «Η Μέριμνα» η οικονομοτεχνική μελέτη που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας για την ανέγερση του νέου κτιρίου για τις ανάγκες του Κέντρου Διημέρευσης, καθώς και των δύο Μονάδων Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.