«Και τα άτομα με αναπηρία στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»

 «Το αναπτυσσόμενο μοντέλο του Προσβάσιμου Τουρισμού»
" Η αναβάθμιση,η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων αποτελεί, αναμφίβολα, όχι μόνο μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις σε πανελλήνια κλίμακα σε ό, τι αφορά το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αλλά αναμένεται να προσδώσει αναπτυξιακή ώθηση στο νέο μοντέλο τουριστικού προϊόντος, αυτό του προσβάσιμου τουρισμού. 
Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων υλοποιείται μέσω του ανασχεδιασμού και της αναβάθμισης του δικτύου των αναβατήρων και της χωρικής οργάνωσής τους με οριστική εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Στην εν λόγω μελέτη, εντάσσεται σχετική μέριμνα για την προσβασιμότητα των εμποδιζόμενων ατόμων- επισκεπτών του χιονοδρομικού κέντρου όπως τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες κ.τ.λ.