Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο που Διανύουμε

 Ένα σοβαρό εφόδιο για να μπορέσει κάποιος να βγει από το φάσμα της ανεργίας και να εργαστεί είναι η εκπαίδευση. Για τα Άτομα με Αναπηρία όμως η εκπαίδευση είναι δύσκολη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες, τα άτομα με αναπηρία έχουν κατά 50% λιγότερες πιθανότητες να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση.
Η ίση συμμετοχή των Ατόμων με αναπηρία στη Δια Βίου Μάθηση οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε δημοκρατική κοινωνία.
Το Υπουργείο Παιδείας είναι υποχρεωμένο να στηρίξει τα Ειδικά Σχολεία και να αυξήσει τον αριθμό τους σε κάθε Δήμο ανά τη χώρα.