Συνάντηση ΑμΕΑ με Γενικό Γραμματέα Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Συνάντηση μελών Δ.Σ. Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων με τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Πραγματοποιήθηκε στις 25-6-2014 συνάντηση σε πολύ καλό κλίμα μεταξύ μελών του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κου Γεώργιου Διδασκάλου μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας και άμεσης ανταπόκρισης του Γενικού Γραμματέα.