Μύηση στο SITE...

Σπαστικότητα: Παθολογική αύξηση του μυϊκού τόνου που εκδηλώνεται ως αντίσταση τύπου ελατηρίου στην κίνηση.

Μυϊκός τόνος: Χαρακτηριστικό του μυός που προκαλείται από τη συνεχή ροή νευρικών ερεθισμάτων στο συγκεκριμένο μυ και περιγράφει την αντίστασή του στη διάταση. Ο μη φυσιολογικός τόνος καθορίζεται ως εξής: υπερτονία (αυξημένος μυϊκός τόνος, όπως στη σπαστικότητα), υποτονία (μειωμένος μυϊκός τόνος, διατεταμένη παράλυση), ατονία (απώλεια μυϊκού τόνου). Ο μυϊκός τόνος εκτιμάται ως μέρος της τυπικής νευρολογικής εξέτασης στη ΣΚΠ.