Περιφερειακό Συμβούλιο: Προσβασιμότητα στις Αχαϊκές παραλίες

Σε απάντηση, του από 6 Δεκεμβρίου παρακάτω κειμένου μας το οποίο αφορούσε την τοποθέτηση  ειδικών μηχανισμών εισόδου στη θάλασσα, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεράσιμος Φεσσιάν τόνισε: "Πάτρα 12 - 12- 2012 ..Οφείλω να σας ενημερώσω ότι το θέμα που χθες πέρασε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν η έγκριση σκοπιμότητας σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστημάτων πρόσβασης των ΑμΕΑ σε παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με απευθείας ανάθεσης και πληρωμής του λογαριασμού για τα δυο μηχανήματα που τοποθετήθηκαν το 2012. Σε καμία περίπτωση δεν συζητήθηκε το θέμα παραχώρησης της κινητής περιουσίας της Π.Δ.Ε. στους Δήμους της Π.Ε. Αχαΐας".