Χορήγηση των δελτίων μετακίνησης στα άτομα με αναπηρία Δυτικής Ελλάδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013, 16:26 μμ
Χορήγηση ή ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013
Αρχίζει τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2013 και ολοκληρώνεται τη Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013 η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης στα άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ).