Δελτίο Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) για το έτος 2013

Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2013.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, αποφάσισαν:
Αριθμ. Δ29/Φ.11/Γ.Π.οικ28149/1116  – ΦΕΚ Β 2182 – 04.09.2013
--------------------
Άρθρο 1
1. Στα Άτομα με Αναπηρίες:

- Ελληνικής υπηκοότητας,
- υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),