Αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Αιγιαλείας

Την ένταξη 50 νέων εξυπηρετούμενων στις δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για λόγους κοινωνικής αλληλεγγύης μετά την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες κατ’οίκον φροντίδας από κατηγορίες του πληθυσμού του Δήμου Αιγιαλείας που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας, που είναι και ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος,
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως, είτε εξουσιοδοτώντας νόμιμο εκπρόσωπό τους, στα γραφεία της ΔΗΚΕΠΑ, Νικ. Πλαστήρα 19 Αίγιο (Παλαιό Νοσοκομείο Αιγίου), από την Τρίτη 14 έως την Πέμπτη 23 Μαΐου, ώστε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά: