Ανασυγκρότηση Δ.Σ. τής Π.ΟΜ.Α.μεΑ..Δυτικής Ελλάδας


Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων  με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Νήσων
Στην Πάτρα σήμερα 4 Οκτωβρίου 2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 το μεσημέρι συνήλθε εκτάκτως ,μετά από πρόσκληση του Προέδρου κου Λίβανου Ανδρέα (Αρ. Πρωτ: 151/3-10-2016). το Διοικητικό Συμβούλιο στο γραφείο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων (Ακτή Δυμαίων 5 , Πάτρα) με σκοπό την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον επανακαθορισμό των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν της διαγραφής του κου Μαδιά Θεόδωρου, Αντιπροέδρου Β΄ βάσει του Κεφαλαίου 2 του άρθρου 4 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας (ΔΙΑΓΡΑΦΗ β- Παραβίαση επανειλημμένη των σκοπών της Ομοσπονδίας).