το νέο Κοινωνικό Τιμολόγιο τής ΔΕΗ

Την ανακοίνωση των αυξήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ ακολούθησε η ανακοίνωση των νέων προϋποθέσεων και κριτηρίων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.