το νέο Κοινωνικό Τιμολόγιο τής ΔΕΗ

Την ανακοίνωση των αυξήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ ακολούθησε η ανακοίνωση των νέων προϋποθέσεων και κριτηρίων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Με το νέο Κοινωνικό Τιμολόγιο διευρύνθηκε το ποσοστό έκπτωσης από 35% που ίσχυε το 2012 σε ποσοστό 42% για το έτος 2013. Η έκπτωση αφορά το σύνολο της κατανάλωσης του δικαιούχου που είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% ή όσων βαρύνονται φορολογικά με άτομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και έχει τετραμηνία κατανάλωση ημέρας 200 -1700 kwh. Η έκπτωση για το έτος 2012 για τετραμηνία κατανάλωση ημέρας 200-1600 kvh.
Με τον Κοινωνικό Τιμολόγιο έτους 2013 τo οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 23.000 €. Υπενθυμίζουμε ότι για το έτος 2012 το όριο αυτό ήταν 22.500€.
Τέλος για πρώτη φορά το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο λαμβάνει ειδική μέριμνα για τους καταναλωτές με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις οι οποίοι χρησιμοποιούν ενεργοβόρες συσκευές για τη θεραπεία τους ικανοποιώντας πάγιο αίτημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και των φορέων μελών της.
Συγκεκριμένα για τους χρήστες ενεργοβόρων συσκευών, γεγονός το οποίο πιστοποιείται με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου για άπορους, το εισοδηματικό όριο καθορίζεται στο ποσό των 30.000€ ενώ η τετραμηνιαία ποσότητα κατανάλωσης ανά ημέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2000 kwh. Εάν ο δικαιούχος καταναλώνει περισσότερες κwh τότε αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα ισχύει το Κοινωνικό Τιμολόγιο, αλλά το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο δεν θα εφαρμόζεται για την παραπάνω κατανάλωση.
Το νέο Κοινωνικό Τιμολόγιο μπορείτε να επισκεφθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dikaiologitika.gr/δεκο/νεο-κοινωνικο-οικιακο-τιμολογιο-δεη-2013.html.,