Συνάντηση Αντιπροσωπείας της Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν. με τον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 30 Ιουλίου 2013, στα γραφεία της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων (Ακτή Δυμαίων 5) με τον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, κο Κατσίβελα Παναγιώτη.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενώ ο κος Διοικητής δεσμεύτηκε για μελλοντική συνάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα.