Εντός της επόμενης εβδομάδας τα προνοιακά Ιαν -Φεβρ. 2015

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε: 
Υπεγράφη η απόφαση για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015.
Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  κ. Νίκος Βούτσης υπέγραψε στις 26 Φεβρουαρίου 2015 την απόφαση (ΑΔΑ: 7ΗΨΚ465ΦΘΕ-2ΦΒ) για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων  στους κατά νομό δικαιούχους για τους μήνες Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015.  Το ύψος των επιδομάτων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 114.440.854,60 Ευρώ.
Παρακαλούνται οι Δήμοι όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων εντός της επόμενης εβδομάδας.