20-2-2011 - Συνέλευση Παραπληγικών Αχαΐας & Κοπή πίτας

Φωτογραφικά στιγμιότυπα
οι ιερείς ευλογούν την πίτα παρουσία μελών τού Δ.Σ, Βουλευτών και εκπροσώπων φορέων