Οι αλλαγές στο σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας

Απάντηση Ανδρέα Λοβέρδου στον Μιχάλη Μπεκίρη
Την βεβαίωση του ότι θα εξομαλυνθεί και εξορθολογιστεί το σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας με την λειτουργία του   Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, προέβλεψε  ο Υπουργός  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  στην  απάντηση αναφοράς  που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αχαΐας και πρώην Υφυπουργός  Μιχάλης Μπεκίρης.
Το πλήρες κείμενο της απάντησης του αρμοδίου  Υπουργού κ. Λοβέρδου  έχει ως εξής :
«Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή των  Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Μ. Μπεκίρη και διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το 102195/8-12-11 έγγραφο του Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σε εφαρμογή του ν. 3863/10. συστάθηκε και από 1/9/11 τέθηκε σε λειτουργία το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, αρχικά σε 45 σημεία στη χώρα.
Μετά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του ΚΕΠΑ και την εκτίμηση του αριθμού των ενδιαφερομένου που προσέρχονται με αίτημα τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας όπως και των ιδιαίτερων αναγκών που προκύπτουν κατά περίπτωση, έχουν ήδη δημιουργηθεί επιπλέον σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕΠΑ. ενώ έχει αποφασιστεί η δημιουργία ακόμη περισσότερων.
Ειδικότερα, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η υφιστάμενη Υγειονομική Επιτροπή του Αγ. Αλεξίου, έχουν ήδη δημιουργηθεί επιπλέον σημεία εξέτασης στην Κόρινθο, στην Καλαμάτα, στο Αγρίνιο, στη Σπάρτη, στην Τρίπολη και στον Πύργο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.
Σημειώνεται, πάντως ότι η αρμόδια Διεύθυνση Αναπηρίας της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταγράφει καθημερινά τα προβλήματα λειτουργίας του ΚΕΠΑ. με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του και. κατ' επέκταση, τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των ενδιαφερομένων στο ελάχιστο.
Όσον αφορά την καταβολή του σχετικού παραβόλου ως προαπαιτούμενου για την πιστοποίηση αναπηρίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, προβλέπεται ότι για τις παρεχόμενες από τις Υγειονομικές Επιτροπές υπηρεσίες κρίσης αναπηρίας αποδίδεται στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ από όλους τους Φ.Κ.Α. και το Δημόσιο το ποσό που ορίζεται στην υπ'αρ. Φ40021/26407/205/2006 (ΦΕΚ 1829 Β') Υπουργική Απόφαση.
Εξάλλου, σύμφωνα με το Φ80000/οικ.20497/1670/31-8-11 έγγραφο, το ποσό των 46.14 ευρώ για τις ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά περίπτωση, για μεν τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα, για δε την υπαγωγή στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το εν λόγω ποσό αποδίδεται στο Ίδρυμα απολογιστικά στο τέλος του έτους.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι το παραπάνω ποσό θα καταβάλλεται από τους πολίτες μόνο στις περιπτώσεις που αυτοί προσφεύγουν στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πέραν των προαναφερομένων, π.χ. ατέλειες, φορολογικές ελαφρύνσεις κλπ., ενώ με το υπ'αριθμ. Π51/99/1380/29-9-11 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δίνονται περαιτέρω οδηγίες για τη διαχείριση των περιπτώσεων απόρων και ανασφάλιστων πολιτών, οι οποίοι δεν 0α υποχρεούνται στην καταβολή του ποσού των 46.14 ευρώ.»