Σύσκεψη εκπροσώπων ΕΣΑμεΑ στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τής Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Γιάννη Βαρδακαστάνη, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2008 στην Πάτρα, σύσκεψη των εκπροσώπων που έχουν οριστεί από την Συνομοσπονδία στα Διοικητικά Συμβούλια των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι εκπρόσωποι τριών Μονάδων από την Αχαΐα, τριών από την Ηλεία και δύο από την Αιτωλοακαρνανία. (Ο Αντώνης Χαροκόπος από την Πάτρα, ο Κώστας Ρόζος από την Αιγιαλεία κ.α.).
Στη σύσκεψη έγινε αλληλοενημέρωση για θέματα και τυχόν προβλήματα που έχουν εντοπισθεί στη λειτουργία των Μονάδων, αναφέρθηκαν προτάσεις συνεργασίας για συντονισμό τής δράσης των κέντρων αυτών, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία που εξυπηρετούνται από αυτά.
Αποφασίστηκε, επίσης, παρόμοιες συσκέψεις να επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στους χώρους των μονάδων εναλλάξ, και οι συμμετέχοντες να αποτελούν μία «άτυπη» επιτροπή πρόνοιας της Δυτικής Ελλάδας.