Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας σε μεγάλο βαθμό μη προσβάσιμη για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών- παράρτημα Αχαΐας εκπροσωπεί 470 μέλη τετραπαραπληγικούς  και κινητικά αναπήρους στο Νομό Αχαΐας με σκοπό, την πλήρη αποκατάστασή τους, την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των ιδίων και των οικογενειών τους. Πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι ότι, η πλήρης και από κάθε άποψη πρόσβαση στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, σε κάθε τομέα της ζωής, σε κάθε αγαθό και υπηρεσία, αποτελεί για τα άτομα με τετρα/παραπληγία και κινητικές αναπηρίες, ζήτημα ζωτικής σημασίας.
Είναι επίσης γεγονός ότι, παρά τις όποιες μέχρι σήμερα προσπάθειές μας η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και ιδιαίτερα η πόλη της Πάτρας, παραμένει  γενικά  σε μεγάλο βαθμό μη προσβάσιμη για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων και τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Με δεδομένα τα προαναφερόμενα, προβήκαμε  το τελευταίο διάστημα  σε μια σειρά από ενέργειες με σκοπό την άμβλυνση του ανωτέρω αρνητικού φαινομένου.
Συγκεκριμένα:
  • Αποστείλαμε επιστολή σε μια σειρά από Επαγγελματικούς Συλλόγους της Πάτρας με την οποία τους ζητήσαμε τα μέλη τους να κάνουν ότι χρειάζεται και όπου είναι δυνατόν, ώστε να  καταστήσουν τους επαγγελματικούς τους χώρους πλήρως και από κάθε άποψη προσβάσιμους  για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες.
  • Αποστείλαμε επιστολή προς τη Μητρόπολη Πατρών με αίτημα τη δημιουργία προσβάσιμων Ιερών Ναών.
  • Αποστείλαμε επιστολές στους Δήμους της Αχαΐας με προτάσεις για ολοκληρωμένη πρόσβαση των κινητικά αναπήρων στους Δήμους τους (παραλίες, δημόσια κτίρια, πεζοδρόμια κ.λ.π).
  • Ολοκληρώσαμε ένα κύκλο συναντήσεων, σε καλό κλίμα, με εκπροσώπους και αντιπροσωπείες Δ.Σ φορέων και υπηρεσιών (κ. Δήμαρχο Πατρέων, κ. Αντιπρύτανη ΑΕΙ Πατρών, κ. Διοικήτρια Π.Γ.Ν.Π, Εμπορικό Σύλλογο Πατρών, ΣΚΕΑΝΑ), με σκοπό την επίλυση ζητημάτων που μας αφορούν.
Τέλος αναμένουμε τα αποτελέσματα των παραπάνω ενεργειών μας, με την ελπίδα ότι η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, η πόλη μας, η Πάτρα και οι υπηρεσίες της, θα καταστούν τελικά λιγότερο εχθρικές για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες.