Στοχευμένες δράσεις για τα ΑμεΑ στη Δ. Ελλάδα 2014 - 2020

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Συνάντηση Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ στη Δ. Ελλάδα 2014 - 2020
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας διοργανώνει τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015 (ώρα προσέλευσης 09.30-10.00), στον Πολυχώρο «Αγορά Αργύρη» (Αγίου Ανδρέου 12, Πάτρα), Συνάντηση Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014 - 2020. 
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συναντήσεις Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στα Ε.Π. στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ» της Πράξης «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Εξειδίκευση της Αναπηρίας και της Προσβασιμότητας», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων»).
Σκοπός της Συνάντησης Τεχνικής Υποστήριξης είναι η ενημέρωση και υποστήριξη των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και των τοπικών δυνητικών Δικαιούχων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας για την εξειδίκευση των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η ενίσχυση της ικανότητάς τους για την υλοποίηση δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.09.30-10.00

Προσέλευση – Εγγραφές

10.00-10.30

Χαιρετισμοί

Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστη Σταθοπούλου, Προϊσταμένη Ε.Υ.Δ. ΕΠ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Θωμάς Γκορίλας, Μέλος Γενικού Συμβουλίου Ε.Σ.Α.μεΑ.

10.30-10.50

Απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου για τη μη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας

Μαρίλυ Χριστοφή, Εμπειρογνώμονας Προσβασιμότητας – Συνεργάτιδα Ε.Σ.Α.μεΑ.

10.50-11.20

 

Παρουσίαση των προβλέψεων για την αναπηρία (μη διάκριση/προσβασιμότητα) στο Ε.Π., στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π.

Ευάγγελος Γεωργίου, Προϊστάμενος Μονάδας Α΄  Ε.Υ.Δ. ΕΠ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

11.20-11.50

Παρουσίαση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. (προσβασιμότητα, μη διάκριση, δράσεις προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, ενίσχυση διαχειριστικής ικανότητας αναπηρικών οργανώσεων κ.λπ.) και την ανάγκη εφαρμογής Περιφερειακής Στρατηγική για την Αναπηρία.

Δημήτρης Λογαράς, Στέλεχος Ε.Σ.Α.μεΑ.

11.50-12.30

Συζήτηση επί των παραπάνω παρουσιάσεων - Panel

εκπρόσωποι Περιφέρειας

εκπρόσωποι Ε.Υ.Δ.

Μαριλύ Χριστοφή – Δημήτρης Λογαράς, Ε.Σ.Α.μεΑ.

12.30-13.00

Διάλειμμα