"Καμπανάκι" για προνοιακά ιδρύματα Αιγίου και Πάτρας

Περαιτέρω Μείωση των Επιχορηγήσεων καταδικάζει τα Προνοιακά Ιδρύματα (ΝΠΙΔ) σε ΑΦΑΝΙΣΜΟ
Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων με επιστολή της προς την Υπουργική Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την επιπλέον μείωση της επιχορήγησης των Προνοιακών Ιδρυμάτων (Ν.Π.Ι.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας γεγονός που θα τα οδηγήσει προδιαγεγραμμένα σε αναστολή της λειτουργίας τους.Η Ε.Σ.Α.μεΑ και η Περιφερειακή Ομοσπονδία με παρεμβάσεις τους έχουν αναδείξει τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ανωτέρω ιδρύματα, τα οποία ουσιαστικά έχουν οδηγηθεί και υπό δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, σε υπολειτουργία.
Οι περικοπές στις χρηματοδοτήσεις εκ μέρους της Πολιτείας αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας
Επισημαίνεται ότι μετά και την ένταξη του του Ειδικού Κέντρου Αποκατάστασης & Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αιγίου (Ε.Κ.Α.ΜΕ) είναι ξεκάθαρο ότι η χρηματοδότηση θα είναι περαιτέρω μειωμένη καθιστώντας τη βιωσιμότητά τους αδύνατη.
Κατέστησε σαφές ότι αν δεν υπάρξει περαιτέρω χρηματοδότηση θα οδηγηθούμε σε θλιβερές καταστάσεις που ντροπιάζουν την κοινωνία πρόνοιας και αλληλεγγύης απέναντι στα άτομα με αναπηρία.