Πρόσκληση σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας

Πρόσκληση σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση για το ετήσιο Σχέδιο Δράσης ευαισθητοποίησης πολιτών για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας
Έναρξη 10/02/2015 - Λήξη 16/02/2015
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση το ετήσιο Σχέδιο Δράσης ευαισθητοποίησης πολιτών για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας σε συνεργασία με φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο και επισυνάπτεται παρακάτω.
Για αυτό, προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 13.00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, αποστέλλοντας τες στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.karaboulas@pde.gov.gr
Το προς διαβούλευση Θέμα μπορείτε να το κατεβάσετε από τη σελίδα της Π.Δ.Ε από ΕΔΩ....