υπουργική απόφαση με τις 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις με διάρκεια αναπηρίας επ’ αόριστον

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση με τις 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον
Μετά από μεγάλους αγώνες και συνεχείς πιέσεις της ΕΣΑμεΑ και των φορέων της, υπογράφηκε χθες η υπουργική απόφαση για τις 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον. Πλέον δεν χρειάζεται χιλιάδες άτομα με αναπηρία να επαναξιολογηθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Η Συνομοσπονδία τονίζει ότι συνεχίζει την προσπάθεια για ένα αξιόπιστο σύστημα πιστοποίησης, που δεν θα ταλαιπωρεί τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.
Ο πίνακας:

Α/Α
ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 
Αιματολογικές παθήσεις
 
 
1.
Αιμοσφαιρινοπάθειες
Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley)
Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67% και άνω
σελ 23318         §1
σελ 23318         §1.1
 
σελ 23318         §1.2
 
 
 
>2 εισαγωγές σε νοσοκομείο/ έτος
Νέκρωση κεφαλής μηριαίου
 
Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος
 
 
2.
Σοβαρού βαθμού πνευμονική ίνωση με ΠΑ 67% και άνω
σελ 23345
3ο επίπεδο Ι ή ΙΙ
 
Ro Θώρακος
Σπιρομέτρηση
Αέρια Αίματος
Γεν. Αίματος  (Htc)
3.
Σαρκοείδωση πνευμόνων ακτινολογικού σταδίου IV με ΠΑ 67% και άνω
σελ 23348
4.
Πνευμονική υπέρταση- πνευμονική καρδία 3ου επιπέδου
σελ 23350
5.
Ολική πνευμονεκτομή για καλοήθεις (13) ή κακοήθεις (12) παθήσεις
σελ 23356
 
Παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος
 
 
6.
Καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορία IV κατά NYHA με ΠΑ 80% και άνω
σελ 23377         §12
Το ποσοστό καθορίζεται από την υποκείμενη νόσο
7.
Μεταμόσχευση καρδίας ή καρδίας/ πνευμόνων
σελ 23377         §13
 
 
Παθήσεις πεπτικού συστήματος
 
 
8.
Μεταμόσχευση ήπατος
σελ. 23391
 
 
Μεταβολικές παθήσεις
 
 
9.
Νόσος Gaucher, με ΠΑ 67% και άνω
 
Τύπος ΙΙΙ
 
Δερματολογικά νοσήματα
 
 
10.
Μελαγχρωματική ξηροδερμία
σελ 23406   §Q82.1
 
11.
Συγγενής πομφολυγώδης επιδερμόλυση
σελ 23406   §Q81
 
 
Ψυχικές διαταραχές
 
 
12.
Κατηγορίες ανοιών (Alzheimer, Pick κλπ) με ΠΑ 67% και άνω
σελ 23413         §1
 
13.
Νοητική υστέρηση
σελ 23416         §8
 
14.
Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος
 
 
15.
Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Asperger)
σελ 23417
 
 
Νοσήματα του νευρικού συστήματος
 
 
16.
Προχωρημένο στάδιο νόσου του Parkinson
σελ 23419         §2.1
 
17.
ν. Huntington με ΠΑ 67% και άνω
σελ 23419         §2.2
 
18.
Νωτιοπαρεγκεφαλιδικά νοσήματα
σελ 23420         §3.3
 
19.
Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση
σελ 23420         §3.4
 
20.
Εγκατεστημένη ημιπληγία- ημιπάρεση όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή της και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας
σελ 23421         §4.3
 
21.
Τετραπληγία/ τετραπάρεση και παραπληγία/ παραπάρεση, διπληγία όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή τους και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας.
σελ.23422         §4.5
Παράλυση ή πάρεση όλων των άκρων à χαλαρά ή σπαστική μη ανατρέψιμη
Παράλυση ή πάρεση των κάτω άκρων à Χαλαρά ή σπαστική συνοδευόμενη από ορθοκυστικές διαταραχές, μη αναστρέψιμη
22.
Διαταραχές ΠΝΣ- κρανιακά νεύρα:
Όταν πρόκειται για εγκατεστημένες παραλύσεις (όπως ανωτέρω)
σελ 23424         §5
 
23.
Μυικές δυστροφίες και μυοτονικές νόσοι με ΠΑ 67% και άνω.
σελ 23428         §7.2
 
 
Ορθοπεδικές παθήσεις
 
 
24.
Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες άνω άκρων
σελ 23431         §3.1
 
25.
Παραλύσεις/ διατομές νεύρων άνω άκρων μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών αποκατάστασης (συρραφές, τενοντομεταθέσεις, απεγκλωβισμοί κλπ επεμβάσεις) και την παρόδο 2 ετών από την εγκατάστασή τους.
σελ 23434-23435             §3.4
 
26.
Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες κάτω άκρων
σελ 23435         §4.1
 
27.
Παραλύσεις/ διατομές νεύρων κάτω άκρων (όπως και για τα άνω άκρα)
σελ 23435         §4.4
 
28.
Αρθρογρύπωση
σελ.23440
Νευρομυϊκό Σύνδρομο
 
Παθήσεις ώτων-ρινός-λάρυγγα
 
 
29.
Αλαλία εκ κωφώσεως
σελ 23444
 
30.
Κωφά- βαρήκοα άτομα με μη αναστρέψιμη πάθηση
 
 
31.
Γλωσσεκτομή
σελ 23451
 
32.
Δυσκινησία γλώσσας (σε μόνιμη βλάβη υπογλωσσίου νεύρου)
σελ 23451
 
33.
Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού νεύρου
σελ 23451
 
34.
Ολική λαρυγγεκτομή, μόνιμη τραχειοστομία
σελ 23452 και 23455
 
 
Χειρουργικές παθήσεις
 
 
35.
Μόνιμη νηστιδοστομία ή ειλεοστομία
σελ 23460         §1.4.6 και §7
 
36.
Μόνιμη ειλεοστομία ή κολοστομία
σελ 23460         §1.5
 
 
Χειρουργικές παθήσεις ουροποιογεννητικού
 
 
37.
Μερική ή ριζική πεεκτομή με ή χωρίς ουρηθροστομία
σελ 23476
 
 
Παθήσεις οφθαλμών
 
 
38.
Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών πεδίων που δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση
σελ 23478 -79
Αναφέρεται η αιτία
Βεβαίωση ιατρού ότι είναι «ΜΗ ΙΑΣΙΜΗ»
39.
Αχρωματοψία- δυσχρωματοψία
σελ 23480
 
 
Νεφρολογικές παθήσεις
 
 
40.
ΧΝΑΤΣ υπό εξωνεφρική αιμοκάθαρση
σελ 23486         §6
Στάδιο 5ο
41.
Μεταμόσχευση νεφρού
σελ 23486         §7
 
42.
Κυστική ίνωση ή ινοκυστική νόσος επιπέδου 2
σελ.23487
 
 
Ογκολογικές παθήσεις
 
 
43.
Κακόηθες νεόπλασμα τελικού σταδίου με απομακρυσμένες μεταστάσεις
 
Οι μεταστάσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με αντικειμενική εξέταση