Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας στηρίζει τη ΣΟΨΥ Πάτρας

«Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων στηρίζει το μέλος της ΣΟΨΥ Πάτρας και το σημαντικό έργο που επιτελεί στην τοπική κοινωνία της Πάτρας»
Πάτρα: 10/09/2012
Οι Φορείς και οι Δομές Ψυχικής Υγείας αποτελούν τον πυρήνα της κοινωνικής Φροντίδας. Σκοπός τους είναι η πρόληψη και η θεραπεία των ψυχικών διαταραχών, η συμβολή στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων , η ψυχοκοινωνική μέριμνα και η συμβουλευτική παρέμβαση στην κοινότητα.
Κατόπιν της θετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΟΨΥ Πάτρας για την άρση αναστολής λειτουργίας του , ο Σύλλογος συνεχίζει τις δράσεις του τις οποίες προσφέρει στην πατρινή κοινωνία για την ευαισθητοποίηση του κόσμου όσο αφορά στην ψυχική υγεία  και το στίγμα που τον συνοδεύει καθώς και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
Σημαντικές  οι δράσεις του Συλλόγου στον χώρο των ψυχικά πασχόντων με ποικίλους τρόπους
Σημαντικότατη κρίνεται η   Δημιουργία Κέντρου Ημέρας  για ψυχικά πάσχοντες, το οποίο εντάχθηκε μέσω του προγράμματος  ΕΣΠΑ  και  εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά εκκρεμεί  η δημόσια προκήρυξη η οποία διενεργείται από τον Δήμο Πατρέων.
Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων  θεωρεί πως σε μία εποχή που αυξάνονται τα προβλήματα σε ατομικό , οικογενειακό και ευρύτερο επίπεδο ο Δήμος Πατρέων  πρέπει να είναι αρωγός στο κοινωνικό έργο του Συλλόγου δείχνοντας την  ευαισθησία και δημιουργώντας  ένα ισχυρό  υποστηρικτικό  δίκτυο  μέσα στην πόλη με κύριο σκοπό την φροντίδα στον άνθρωπο.  Ταυτόχρονα η Ομοσπονδία έχει αποφασίσει να σταθεί «απέναντι» σε οποιονδήποτε προσπαθήσει -καθυστερήσει  την δημιουργία Κέντρου Ημέρας για ψυχικά πάσχοντες στην πόλη της Πάτρας και να αμφισβητήσει  το σημαντικό έργο που επιτελεί το ΣΟΨΥ Πάτρας.