«Επίσπευση των διαδικασιών για την Καταβολή των Προνοιακών Επιδομάτων» στη Δυτική Ελλάδα

Πάτρα: 25/05/2012: Η Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν. καλεί τις Δημοτικές Αρχές Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων που δεν έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση των μητρώων των δικαιούχων των προνοιακών επιδομάτων να επιδείξουν ευαισθησία και σύνεση
και να επιταχύνουν τις διαδικασίες με την στελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών τους με εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα μπορέσει να διαχειριστεί το νέο πρόγραμμα ταυτοποίησης όπως και να υπάρξει συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με την ιδιωτική εταιρία που έχει αναλάβει την κατασκευή και εγκατάσταση του προγράμματος ούτως ώστε να ολοκληρωθεί σύντομα η διαδικασία. Η συνεργασία της Πολιτείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων και την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.  Η έντονη οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα επιβάλει και θέτει ως προτεραιότητα την στήριξη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.----------------------------------------
Πάτρα,  2 Μαΐου 2012
Περί τους πενήντα εκπροσώποι φορέων και δομών άσκησης κοινωνικής πολιτικής από όλη τη Δυτική Ελλάδα ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Περιφέρειας και πήραν μέρος στην πρώτη συνάντηση με θέμα τη χαρτογράφηση και διαχείριση του συνόλου των κοινωνικών δομών σε περιφερειακό επίπεδο.
Τη σχετική μελέτη, σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκπονεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης) υπό την ευθύνη του επίκουρου καθηγητή Περικλή Πολυζωίδη και του λέκτορα Χριστόφορου Σκαμνάκη.
Από την εκπόνηση της μελέτης αναμένεται, αφού πρώτα καταγραφεί το σύνολο των υφιστάμενων δομών και δράσεων, να προκύψουν συμπεράσματα που θα επιτρέψουν να αμβλυνθούν οι αλληλεπικαλύψεις και η γεωγραφική ανισομέρεια, ν’ αντιμετωπιστεί ο γιγαντισμός κάποιων και η ένδεια άλλων, να επιδιωχθεί ο διοικητικός εξορθολογισμός και οι οικονομίες κλίμακας με τελικό στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Κατά την έναρξη της συνάντησης ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών Γιώργος Γεωργιόπουλος περιέγραψε το αντικείμενο της όλης προσπάθειας ως «αποτίμηση των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στις δομές κοινωνικής προστασίας, διαχείριση των αυξανόμενων αναγκών όπως αυτές προκύπτουν από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, εντοπισμός κενών στις υφιστάμενες υπηρεσίες αλλά και υιοθέτηση πρακτικών ώστε να βελτιωθεί ο όγκος και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν οι κοινωνικές δομές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».